Welkom bij Phrendz

Verandering is een constante factor geworden in het bedrijfsleven. Veranderingen zijn niet meer eenmalig en enkelvoudig, maar lopen vaak door elkaar heen. Het op de juiste wijze aanpassen, inrichten en laten samenwerken van processen, middelen, IT en mensen is dan ook cruciaal voor de continuïteit van een onderneming. 

Phrendz staat voor een aanpak waar op het snijvlak van business en IT gewenste veranderingen gezamenlijk met de klant worden geïdentificeerd, uitgewerkt en in projecten of een programma worden gerealiseerd.  Door ook medewerkers als cruciale succesfactor al vanaf de start te betrekken, leidt deze aanpak tot effectieve en meetbare resultaten.

Er ontstaat draagvlak voor de gewenste veranderingen in alle lagen van de organisatie , medewerkers zijn meer betrokken en er wordt meerwaarde gecreëerd voor de organisatie.